สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน มอญซ่อนผ้า

          การละเล่นพื้นบ้าน ที่เล่นตอนไหนก็ยังสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะอยู่เสมอ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน มอญซ่อนผ้า กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์
ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park