สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน นิทานพอเพียง

          กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "นิทานพอเพียง" ได้ทักษะการฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park