สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากยานพาหนะ

          เครื่องบิน ไทใหญ่เรียก เฮอหวิน มอตอก๊ะ คือ รถจักรยานยนต์ เรียนรู้คำศัพท์ยานพาหนะ จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากยานพาหนะ" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park