กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

          ฝึกสมาธิ ประลองความไว ในบอร์ดเกม Halli Galli จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สนใจเล่นบอร์ดเกม ติดต่อได้ที่เคาเตอร์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park