สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เรียนรู้สุภาษิตไทย

          กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "เรียนรู้สุภาษิตไทย" เรียนรู้สุภาษิตไทยพร้อมความหมาย เช่น ปอกกล้วยเข้าปาก หมายถึง สิ่งที่ทำได้ง่ายๆ ไม่มีปัญหา ในกิจกรรม
สร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park