สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากอาชีพ

          ตะหาร = ทหาร เส่อรา = ครู เรียนรู้คำศัพท์อาชีพ จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากอาชีพ" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรงเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park