ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

          นางสาวกิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ) ในสาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เพื่อเตรียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดขึ้นสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 1 วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 นี้
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park