กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือนมิถุนายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

          เรียนรู้วิธีคิด ตามรอยโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และฝึกทักษะการจดจำ การวางแผนวิเคราะห์ ในบอร์ดเกม นักพัฒนาความสุข จัดขึ้นเมื่อ
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          สนใจเล่นบอร์ดเกม ติดต่อได้ที่ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park