สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "กุ๋งกิ๋งสุขสันต์ วันสงกรานต์

                กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "กุ๋งกิ๋งสุขสันต์ วันสงกรานต์ เรียนรู้การอ่าน พูด และการจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องหนังสือ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์
เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT
วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park