สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากฤดูร้อน

     ฤดูร้อน = ขิ่งไหม้ ,ควัน = ต่า คื่อ เรียนรู้คำศัพท์งานบ้าน จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากฤดูร้อน" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park