สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอนกระทงใส่อาหาร

         เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยการประดิษฐ์กระทงใส่อาหารจากใบตอง และไม้กลัด เพื่อลดการใช้พลาสติก และช่วยลดโลกร้อน ในตอนกระทงใส่อาหาร กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park