สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน นิทานที่ฉันชอบ

       เด็ก ๆ มีนิทานที่ชอบกันหลากหลายเรื่อง แต่ละเรื่องก็น่าอ่านมากเลยนะ ในกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน นิทานที่ฉันชอบ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานหมอกใหม่  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park