สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ปลาหมึกน้อยจากแกนกระดาษทิชชู่

       แกนกระดาษที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาเป็นของเล่นได้นะ ช่วยพ่อแม่ประหยัดอีกด้วย ในกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ปลาหมึกน้อยจากแกนกระดาษทิชชู่ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park