สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากพืชผักรอบรั้ว

      ข่า ภาษาไทใหญ่เรียกว่า โห่ ข่า ส่วนภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า เซ่ เอ เซร และมีคำอื่น ๆ จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากพืช ผัก รอบรั้ว" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park