ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขัน E-sport RoV

        กิจกรรมมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ทีมที่ชนะการแข่งขัน คือ ทีมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและปฏิภาณไหวพริบ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และแนะนำกิจกรรมการแข่งขัน

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park