ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

        ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่บุคลากร โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
 

 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park