สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน รูบิคกระดาษ

       ประดิษฐ์รูบิคเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยฝึกกระบวนการความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และยังช่วยพัฒนาความสามารถในการจดจำอีกด้วยนะ
กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอนรูบิคกระดาษ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park