สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน พายุทอร์นาโดในขวดพลาสติก

       พายุเกิดได้ยังไง สร้างความตื่นเต้นและความสนุกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ในกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน พายุทอร์นาโดในขวดพลาสติก จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park