สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT ครั้งที่ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขายได้

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT ครั้งที่ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขายได้” ภายใต้โครงการ แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านในสอย

        กิจกรรมมุ่งเน้นให้กลุ่มชุมชนผู้สร้างสรรค์ปานซอย หรือ โลหะฉลุที่พัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึก ประดับตกแต่งบ้าน รวมถึงกลุ่มเยาวชน ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านในสอยได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การตลอดออนไลน์ ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการขายสินค้าออนไลน์ การเปิดเพจเฟสบุ๊ค การเปิดช่อง TikTok และ TikTok Shop การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การตกแต่งภาพและตัดต่อคลิปวิดีโอ การลงข้อมูลสินค้า การสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้า การบรรจุและจัดส่งสินค้า ตลอดจนการชำระเงิน กิจกรรมดำเนินการผ่านการ Workshop และเครื่องมือปฏิบัติจริง วิทยากรโดยนายเผด็จ ไชยสมบัติ Content Creator และ Video Creator พร้อมด้วย เจ้าของช่อง Pat สาวดอยแม่ฮ่องสอน, อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และบุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 

 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park