คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า เข้าทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ได้แก่ นักเรียนห้องเรียนบ้านปางคามน้อย, ห้องเรียนดงมะไฟ,ห้องเรียนปางคอง, ห้องเรียนผาแดง, ห้องเรียนห้วยน้ำโป่ง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 64 คน เข้าทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโดยบุคลากรศูนย์ฯ
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park