สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล (Depa) เชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล (Depa) เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park