สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากวัน

       เรียนรู้คำศัพท์จากภาษาถิ่น ชนเผ่าไทใหญ่ และ กะเหรี่ยง ตอน คำศัพท์น่ารู้จากวัน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

 เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park