สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park