โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ เยี่ยมชมศูนย์ ฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park