สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ทำไมกระทงลอยได้

ทดลองและเรียนรู้ ว่ากระทงลอยได้เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จึงทำให้กระทงลอยได้นั่นเอง กับตอน "ทำไมกระทงลอยได้" เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park