สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ส่งไข่ให้ถึงฝัน

เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการมีสมาธิจากกิจกรรม ตอน "ส่งไข่ให้ถึงฝัน" ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park