สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์ที่ออกเสียงคล้าย ความหมายต่าง

        เรียนรู้คำศัพท์จากจากคำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายที่ต่างกัน จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ตอน คำศัพท์ที่ออกเสียงคล้าย ความหมายต่าง เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 


















เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park