สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ทดลองความเป็น กรด - ด่าง ด้วยน้ำอัญชัน

       เมื่อนำน้ำดอกอัญชัญ หยดลงในน้ำต่างๆที่เตรียมไว้เพื่อหาความเป็นกรด - ด่าง มีน้ำหลายชนิดเปลี่ยนสีเด็กๆเห็นแล้วต่างพากันตื่นเต้น ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ทดลองความเป็น กรด - ด่าง ด้วยน้ำอัญชัน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park