สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน พิมพ์ภาพด้วยใบไม้

        เรียนรู้การใช้สีกับใบไม้ ให้เกิดเป็นรูปต่าง ๆ กับตอน "พิมพ์ภาพด้วยใบไม้" เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park