สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ทับทั้งที ทับให้ถูก

        More than Words กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "ทับทั้งที ทับให้ถูก" เรียนรู้การใช้คำทับศัพท์ที่ถูกต้อง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park