กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

        ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รอบชิงชนะเลิศ “Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round) จากทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ โรงเรียนขุนยวมวิทยา , โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ , โรงเรียนชุมชนบ้านป่าลาน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง

        พิธีเปิดโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเทพินท์ พงษ์วดี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจองคำ เข้าร่วมชมการนำเสนอ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวต้อนรับแนะนำกิจกรรมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 


 
 ผลการแข่งขัน ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KWIT โรงเรียนขุนยวมวิทยา ชื่อโครงาน เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์laugh
 
 
 

 
laugh รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ทีม Keep together วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง ชื่อโครงาน เครื่องกำจัดขยะสร้างพลังงาน
 

laugh รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทีม MJP Boom โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชื่อโครงาน เครื่องดูดอากาศและกรองอากาศจากวัสดุเหลือใช้
 

 
 
 
laugh รางวัลชมเชย ทีม Palan teem โรงเรียนชุมชนบ้านป่าลาน ชื่อโครงาน ปุ้น ปุ้น เตา
 

 
laugh รางวัลชมเชย ทีม TMMS SCHOOL 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชื่อโครงาน จานรองแก้วจากฟางข้าว
 
 
คณะกรรมการ การตัดสินประกอบด้วย
   1) คุณพีระพล มาวาตาริ ประธานบริษัทวีอีโค (WE ECO)
   2) คุณภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
   3) ครูพีรานันท์ รักไพรดำรงค์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
และมี คุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคมโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP Thailand เข้าร่วมให้ข้อแนะนำ ติดตามการแข่งขันผ่านระบบ Zoom Meeting
 


 
        เวลา 17.00 น. ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จัดแสดงผลงาน นำเสนอ ณ กาดกองจู๊ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และนำเสนอทีมเยาวชนแก่ชุมชน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชม
โครงการยังไม่จบเพียงเท่านี้ มีหลายโรงเรียนที่จะได้ไปต่อเพื่อจัดทำชิ้นงานต้นแบบ โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park