ICT บอร์ดเกม Bully Alarm 18 ก.ย. 65

        เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่เพื่อนผู้ถูกกระทำ ผู้เล่นที่เลือกใช้วิธีช่วยเหลือเพื่อนๆ จากสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นได้ดีและเหมาะสมจะได้รับคะแนนมากขึ้นๆ และเป็นผู้ชนะ ในกิจกรรม ICT บอร์ดเกม “Bully Alarm” จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สำหรับผู้ที่สนใจ มาพบกันนะคะ ที่ ICT วันอาทิตย์ บ่ายสองโมงตรง
** ปล. มีรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน **

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park