สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน หุ่นมือกระดาษ

        ทำหุ่นมือกระดาษ แล้วนำไปประกอบกับการเล่นนิทาน กับกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ในตอนหุ่นมือกระดาษ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง"
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park