สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากสี

       น้อง ๆ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ "สี" ในภาษาไทใหญ่ และกะเหรี่ยง กับกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากสี จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park