ICT บอร์ดเกม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 28 ส.ค. 65

laugh กิจกรรมบอร์ดเกม ICT กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สำหรับผู้ที่สนใจ มาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
** ปล. มีรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน **


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park