สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำลงท้ายใช้ให้คล่อง และ ไม้ม้วน (ใ) ชวนจำ

เรียนรู้การใช้คำลงท้าย คะ ค่ะ นะคะ และการใช้ ไม้ม้วน (ใ ,ไ) ให้ถูกต้อง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park