สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์คาเฟ่

    น้อง ๆ เรียนรู้คำศัพท์จาก 2 ชนเผ่า ไทใหญ่และกะเหรี่ยง บางคำออกเสียงยาก บางคำออกเสียงง่าย น้องสนุกและได้ศัพท์เพิ่มหลายคำเลยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park