สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ตอน คำศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park