สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน มะลิวันแม่

        เพราะทั้งชีวิตเรามีแม่แค่คนเดียว ลูก ๆ จึงตั้งใจทำดอกมะลิด้วยความรักเพื่อไปไหว้แม่ในปีนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรงค่ะ
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park