ICT บอร์ดเกม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 31 ก.ค. 65

        บอร์ดเกมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ การทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สำหรับผู้ที่สนใจ มาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
laugh ปล. มีรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน laugh


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park