สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เป่ากบ (แบบใช้มือ)

        การละเล่นพื้นบ้าน ที่ใกล้จะเลือนหาย และด้วยสถานะการโควิคยังอยู่ จึงพาน้อง ๆ มาสืบสานการละเล่นพื้นบ้านแบบที่ปลอดภัย ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เป่ากบ (แบบใช้มือ) เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร กลับมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรงค่ะ
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park