สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากตลาดคำศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ ได้ป่วย ช่วงฤดูฝน

        ฝนมาแล้วนะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ มาเรียนรู้คำศัพท์และวิธีการป้องกัน การปฏิบัติตน และยาที่ควรทานเมื่อไม่สบาย จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ตอน ศัพท์น่ารู้จากตลาดคำศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ ได้ป่วย ช่วงฤดูฝน เมื่อวันเสาร์ ที่16 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น มาพบกัน ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรงนะคะ
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park