สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ดอกไม้กระดาษบานในน้ำ

        สร้างฝันสร้างคิดส์ เรียนรู้และทดลองเรื่องการดูดซึม การละลาย ในตอน "ดอกไม้กระดาษบานในน้ำ" กิจกรรมมีในวันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 25655 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร ติดตามชม แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park