สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน บอร์ดเกม Halli Galli

       เล่นบอร์ดเกม ได้ทั้งความสนุก ความเพลิดเพลิน และยังได้ฝึกไหวพริบจากการเล่น ในกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน บอร์ดเกม Halli Galli จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park