สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เพาะผักบุ้งปลูกกินเอง

ผักบุ้งมีประโยชน์ ปลูกเองได้ง่ายๆ ช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยน๊า

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park