สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ทายสัตว์นานาชนิด

        สัตว์มีหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ใครทายได้ก็มาช่วยกันทายที ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ทายสัตว์นานาชนิด" วันเสาร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมทักษะช่วยในการฝึกไหวพริบ เชาวน์ปัญญาและการช่างสังเกต ช่างจินตนาการ ทั้งนี้เด็กๆยังได้ฝึกคิดแก้ปมปริศนา และมีวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ปริศนา

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park