สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ทดลองการจมและการลอย น้ำ กรวด และน้ำมัน

        การทดลองแสนสนุก ได้พร้อมทั้งความรู้ เด็ก ๆ มีตื่นตาตื่นใจที่ได้ทดลอง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ
จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ทดลองการจมและการลอย น้ำ กรวด และน้ำมัน" วันเสาร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการช่างสังเกต และเด็กๆ หลายคนเคยสังเกตเห็นแล้วว่าทราย และกรวดจะจมน้ำเสมอแต่น้ำมันลอยน้ำ้ได้ และเมื่อนำมาผสมกับน้ำแล้วเขย่าน้ำมันจะไม่ละลายน้ำเพราะในธรรมชาติมีทั้งสารที่น้ำหนักมากกว่า และเบากว่าน้ำที่สามารถลอยน้ำได้

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park