สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน DIY โมบายก้อนเมฆ

ประดิษฐ์ได้สวย ระบายสีได้ดี สร้างงานประดิษฐ์โมบายก้อนเมฆได้ด้วยตนเอง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "DIY โมบายก้อนเมฆ" วันเสาร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเช่น กระดาษ เชือกและอื่น ๆ ที่น้อง ๆมี สามารถนำมาตกแต่งบ้านซึ่งจะช่วยทำให้ห้องของน้อง ๆ ดูน่ารักขึ้นมาได้ไม่ยาก นั่นคือโมบายก้อนเมฆ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park