สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ท่องโลกน่ารู้กับพรรณบัว

        กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ มหัศจรรย์ของพรรณบัว เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมไว้ปลูกประดับมาตั้งแต่โบราณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ท่องโลกน่ารู้กับพรรณบัว" วันเสาร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จักพรรณบัวที่หลากหลายชนิด ทั้งเอาไว้ปลูกประดับ และยังสามารถนำมาประกอบอาหาร และยา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ผ้าใยบัว

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park