สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน แผ่นพับความรู้รอบตัว

        แผ่นพับความรู้รอบตัว เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "แผ่นพับความรู้รอบตัว" ในวันเสาร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ความรู้รอบ ๆ ตัว ให้กับเด็ก ๆ โดยการนำใบงาน ให้เด็ก ๆ ศึกษา แล้วเลือกเขียนลงบนแผ่นพับพร้อมทั้งระบายสีตกแต่ง เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้จำได้ง่ายขึ้น 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park